Kde se vzaly příšerky?

červená příšerkaPříšerky symbolizují předsudky vůči cizincům, které v hlavách má do větší či menší míry každý z nás. Samy o sobě nejsou příšerky nebezpečné, ale škodlivé se stávají tehdy, když náš úsudek ovlivní natolik, že se podle nich začneme slepě řídit: budeme sdílet dezinformace, papouškovat, co "jedna paní povídala" a přitom si neuvědomíme, že tím ubližujeme lidem, kteří tu s námi studují a pracují. Můžeme se takto dotknout našich spolužáků, přátel, sousedů a kolegů, kteří jsou nám často podobnější, než si myslíme, většinou sledujeme v životě podobné cíle a sdílíme stejné hodnoty. Ať už sem cizince přivedly práce, rodina, studium, láska nebo dobrodružství, stála se pro ně Česká republika novým domovem.

Čeho chceme projektem dosáhnout?

fialová příšerkaInformací o cizincích je spousta a víme, jak těžké je se v nich mnohdy vyznat. Právě proto vznikla tato online úniková hra Příšerky v hlavě, která interaktivním způsobem učí studenty základních a středních škol ověřovat pravost informací na internetu (nejen o cizincích), analyzovat mediální sdělení, rozvíjet kritické myšlení a toleranci. V kombinaci s workshopem poskytuje příležitost se dozvědět více o cizincích žijících v České republice díky interakci s lektorem cizincem.

Neříkáme studentům, co si mají myslet, ale poskytujeme základní fakta a zdroje, které o problematice soužití s cizinci existují.

Kdo za workshopem stojí?

Jekaterina Gazukina

Jekaterina Gazukina, koordinátorka projektu, Integrační centrum Praha

Pocházím z Ukrajiny a v Česku žiju od svých jedenácti let. Moc dobře si pamatuji, jaké to bylo nastoupit do páté třídy české základky. Za to, že jsem byla kolektivem poměrně rychle přijata a nemusela jsem se potýkat s předsudky, vděčím z velké části proaktivnímu přístupu pedagogů. Díky práci v ICP jsem si uvědomila, jak velké štěstí jsem měla. Začínat v nové zemi opravdu není jednoduché právě i kvůli existujícím oboustranným předsudkům a neinformovanosti. Věřím, že náš workshop nabízí kromě faktů, zdrojů a zábavy také možnost nahlídnout na integraci očima cizince a tím celkově přispět k lepšímu klimatu ve třídě.

Integrační centrum Praha je obecně prospěšná společnost, která se dlouhodobě zabývá integrací cizinců na území hl. m. Prahy. Dostatečnou informovanost o tématu integrace cizinců totiž vnímáme jako nutnou podmínku vzájemného pochopení a poklidného soužití všech obyvatel České republiky. V rámci projektu (DEZ)INFORMACE jsme vytvořili celorepublikovou kampaň „Předsudky se šíří tam kde nejsou fakta“, kde si mohou lidé na webu www.atlaspredsudku.cz formou kvízu ověřit své znalosti o životě cizinců v Česku.

Kateřina Křivánková

Kateřina Křivánková, game designérka a metodička, Zvol si info

Zakládala jsem Zvol si info v roce 2016 ještě s dalšími studenty na politologii FSS MUNI. Od začátku jsem se věnovala tvorbě přednášek a jezdila jsem po školách. Postupem času jsem se vypracovala na hlavu, srdce a generála a vedla tým 30 lidí. Teď jsem se zaměřila na tvorbu výukových a metodických materiálů – jako jsou třeba příšerky.

Lucie Rulíšková

Lucie Rulíšková, game designérka a metodička, Zvol si info

Mediální gramotnosti hlavně v oblasti vzdělávání se věnuji od vstupu do Zvol si Info v roce 2017. Od té doby jsem odlektorovala nespočet přednášek na základních a středních školách a podílela jsem se na tvorbě různorodých materiálů, od knihy, přes přednášky, až po hry, primárně tvořené pro žáky a studenty. Mé přesvědčení, že právě vzdělání a nabývání vědomostí je cesta k úspěšnému zvládnutí velkých společenských problémů současnosti, je po těchto zkušenostech ještě silnější. A protože jsem fanouškem proaktivního přístupu k učení, věřím, že naše hra pomůže splnit sympatickou a zábavnou formou cíl workshopu.

Zvol si info – brněnský spolek vzniklý okolo Masarykovy univerzity v Brně. Jinak také parta mladých lidí, kteří bojují s dezinformacemi a dalšími nástrahami mediálního světa a sociálních sítí pomocí workshopů a přednášek jak pro školy, tak i pro domovy důchodců, knihovníky a celkově širokou veřejnost.