Co workshop nabízí?

zelená příšeraZážitkovou a atraktivní formou (online úniková hra) vedou studentky a studenty k tomu, aby se naučili ověřovat pravost informací na internetu, analyzovat mediální sdělení, rozvíjet kritické myšlení a toleranci. Zároveň poskytují příležitost se dozvědět více o cizincích žijících v České republice díky interakci s lektorem cizincem.

Workshopy se hodí do výuky vzdělávacích oborů/průřezových témat RVP: Výchova k občanství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Výchova demokratického občana.

Pro koho je workshop určený?

Workshop je určen žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům 1. a 2. ročníků SOŠ a SOU po celé České republice.

Jak workshop probíhá?

Prezenční WS

Časová dotace workshopu jsou dvě vyučovací hodiny (90+10 minut přestávka). Workshop by měl probíhat v učebně s projektorem, reproduktorem, a hlavně připojením k internetu (wifi). Studenti jsou během první aktivity rozděleni do menších skupinek, v každé skupině je potřeba mít jeden tablet (můžeme zapůjčit vlastní). Druhá část workshopu slouží k reflexi a diskusi s lektory.

Online WS

fialová příšeraČasová dotace workshopu jsou dvě vyučovací hodiny (90+10 minut přestávka). Workshop by měl probíhat přes platformu na videokonference Zoom nebo Google Meet, které máme dostatečně zabezpečené. Studenti dostanou před začátkem workshopu odkaz, přes který se do hovoru připojí. V případě využití platformy Zoom ji doporučujeme mít dopředu nainstalovanou a je žádoucí, aby se studenti připojovali přes počítač nebo laptop, protože pro mobilní telefony není rozhraní hry přizpůsobené. I v případě online workshopu budou studenti rozděleni do dílčích místnosti tak, aby se co nejlépe zajistila práce ve skupině a následná diskuse.

Jeden workshop je určen pro jednu třídu (max 30 studentů). Je možné se domluvit na více workshopech v rámci jednoho dne.

Kolik workshop stojí?

červená příšeraWorkshopy poskytujeme v rámci projektu (DEZ)INFORMACE, který je financován ze zdrojů Evropské unie a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky, a tudíž jsou pro školy zcela ZDARMA.

Jak si workshop objednat?

Pokud Vás téma workshopu zaujalo a měli byste zájem ho na své škole realizovat, stačí zavolat nebo napsat koordinátorce projektu.

Kontakt: Jekaterina Gazukina, 775 509 732, j.gazukina@icpraha.com

Napsali o workshopu

Velice mě zaujala interaktivní práce se studenty. Hra je skvělá! Povedla se! :-)

Střední škola gastronomická a hotelová, s.r.o. Braník, Praha

V květnu a červnu 2021 proběhly ve škole tři workshopy Integračního centra Praha „Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta“, a to v rámci projektu (DEZ)INFORMACE, který je financován ze zdrojů Evropské unie a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. Myslím si, že si to studenti užili a to i díky nevšední, interaktivní, zážitkové formě workshopů věnující se problematice blízké studentům a následné reflexi ze strany lektorů.

PhDr. Soňa Semotánová, Střední škola gastronomická a hotelová, s.r.o. Braník, Praha

Workshop považuji za velmi přínosný — týká se v současnosti velmi důležitého tématu. Žáky zaujala úniková hra, při které se zapojili a spolupracovali opravdu všichni, následně se také ochotně zapojovali do závěrečné diskuze. To bylo zásluhou především skvělých lektorů, kteří mají evidentně perfektní lektorské dovednosti (což u podobných programů není vždy samozřejmostí).

FZŠ a MŠ PedF UK U Studánky

Workshop je připraven velice pěkně, přístupnou a "populární" formou seznámí studenty s danou problematikou, je dán dostatečný prostor pro diskusi.

Střední škola designu, umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní