Co workshop nabízí?

zelená příšeraZážitkovou a atraktivní formou (online úniková hra) vedou studentky a studenty k tomu, aby se naučili ověřovat pravost informací na internetu, analyzovat mediální sdělení, rozvíjet kritické myšlení a toleranci. Zároveň poskytují příležitost se dozvědět více o cizincích žijících v České republice díky interakci s lektorem cizincem.

Workshopy se hodí do výuky vzdělávacích oborů/průřezových témat RVP: Výchova k občanství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Výchova demokratického občana. Metodika k workshopu je ke stažení zde.

Pro koho je workshop určený?

Workshop je určen žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům 1. a 2. ročníků SOŠ a SOU. Workshopy poskytujeme jenom na území hl. m. Prahy.

Jak workshop probíhá?

fialová příšeraDvouhodinový workshop (2x45 min) vedou dva lektoři, kteří většinou mají vlastní zkušenost s integrací do české společnosti. V úvodu workshopu lektoři pouští spoty z osvětové kampaně Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta a následně mapují, jak žáci dané téma vnímají, co si o něm myslí a jaké je jejich před-porozumění dané problematice. Poté žáky rozdělí do skupin a každé skupince rozdají tablet, kde je spuštěna právě zmiňovaná hra. Ta většinou žákům zabere přibližně 30-40 minut. Po hře následuje reflexe, kde se snažíme více do hloubky pobavit o tom, co si žáci z aktivity odnášejí a které informace jsou pro ně překvapivé.

Jaké jsou technické požadavky na workshop?

Workshop by měl probíhat v učebně s projektorem, reproduktorem, a hlavně připojením k internetu (wifi). Alternativně může workshop probíhat v počítačové učebně.

Kolik workshop stojí?

červená příšeraWorkshopy poskytujeme v rámci projektu Integrační centrum Praha X, který je spolufinancován Evropskou unií a z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky, a tudíž jsou pro školy zcela ZDARMA.

Jak si workshop rezervovat?

Pokud Vás téma workshopu zaujalo a měli byste zájem ho na své škole realizovat, stačí zavolat nebo napsat koordinátorce workshopů.

Kontakt: Jekaterina Gazukina, 775 509 732, j.gazukina@icpraha.com

Napsali o workshopu

Vzhledem k tomu, že se v mém osobním čase příliš o toto téma nezajímám, tak ten workshop pro mě byl přínosný, bylo to zajímavé a jsem ráda, že jsem mohla tuto zkušenost dostat. Určitě to bude nějaká moje příležitost se něčemu přiučit a když budu v třeba v situaci, kde nastane něco podobného tomuto tématu, tak budu vědět, jak mám reagovat, budu vědět, kde mám hledat zdroje, budu vědět, když třeba bude někdo z mých kamarádů cizinců v problému, jak mu třeba pomoct, co bych mu mohla poradit, kam ho poslat a jsem moc ráda za tu zkušenost.

Míša, studentka Střední školy služeb a řemesel, Stochov

Celkově mi workshop dal to, že jsem měl možnost se vžít do situace právě jednoho chlapce, který se potýkal s problémem předsudků vůči cizincům. Přijde mi to jako fajn doplnění výuky, jelikož se na to ve škole úplně nebere ohled a je to docela dost probírané téma a v rámci toho, že je ten svět čím dál víc propojenější, ať už počítačově či normálně fyzicky, tak je třeba se naučit spolupracovat a komunikovat s ostatními lidmi bez ohledu na to, odkud pocházejí a jaké náboženství vyznávají.

Jakub, student Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava

Když jsem se dozvěděla že budeme mít nějakou přednášku tak jsem čekala něco nudnýho a že budem sledovat jen nudnou prezentaci na tabuli. Ale byla jsem mile překvapená že to bylo pojatý formou povídání a hry na tabletu a ne jen poslouchání nejakýho výkladu z tabule. Za mě to byla super přednáška s lektorem Timem a Robertem. Každý ve třídě mohl prosadit svůj názor a pobavit se o něm :).

studentka Stochovské Střední odborné školy řemesel a služeb

Dle mého super hra. Dozvěděl jsem se nové věci a vím kde vyhledávat informace.

student ISŠTE Sokolov

Díky této přednášce jsem změnil názor a cizince.

student Středního odborného zemědělského učiliště v Chvaleticích

Ještě jednou děkuji, za workshop! Ráno, mi lítaly myšlenky, jak to zas bude o ničem beseda - hodnocení z předchozích zkušeností. Nakonec, jsem zpomalila toto hodnocení (taky taková malá příšerka to je... :D) a šla raději na besedu bez očekávání, ale mile jste mě překvapili! :)

studentka Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové

Příběh je velice zábavný a v některých částech vtipně ironický. Líbil se mi.

studentka SPŠ stavební Hradec Králové

Přijde mi, že v početnější skupině větší třídy se úplně nedaří vytvářet podnětná diskuze. Možná by bylo lepší rozdělení do menších celku s více individuálním přístupem. Přesto chápu že takové řešení je náročnější a v některých případech i nemožné.

student Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava

Srozumitelné, konkrétní a dokonale připravené a promyšlené. Líbilo se mi propojení s dětmi a zapojení do únikovky.

učitelka ZŠ Partyzánská, Česká Lípa

Lektor si žáky uměl získat, pohotově reagoval na jejich dotazy a snažil se danou problematiku přiblížit tak, aby ji žáci porozuměli. Únikovka je zaujala, ptali se po pokračování.

vyučující SOU stavební Opava

Workshop velmi doporučuji. Je veden s nadšením pro věc a pochopením pro různorodé složení sociálních skupin, před které lektoři nastupují, a hlavně je na velmi naléhavé téma.

vyučující SOU Stavební, Opava

Workshop Příšerky v hlavě řeší důležitá témata, které lektoři uměli podat velice poutavě. Byli přátelští, kompetentní a otevření jakékoli diskuzi, čím si studenty hned získali. Velice nenásilnou a kreativní formou se jim povedlo zapojit žáky do dialogu a přemýšlet nad věcmi kolem sebe. Workshop jednoznačně doporučuji.

vyučující Střední školy polytechnické, Olomouc